CoolCheck-jäähdytysnesteen diagnostiikka

Seuraa ajoneuvosi jäähdytysjärjestelmän tilaa säännöllisten jäähdytysnestetestien avulla ja vähennä huoltokustannuksia tunnistamalla toimintahäiriöt ajoissa!

Tehokkaasti toimiva jäähdytysjärjestelmä takaa alhaisemmat huoltokustannukset.

CoolCheck-diagnostiikan avulla jäähdytysjärjestelmän tilaa voidaan jatkuvasti seurata ja toimintahäiriöt voidaan havaita ajoissa. Näin voidaan tehdä tarvittavat huoltotoimet, joilla mahdolliset toimintahäiriöt voidaan estää. Tämä puolestaan vähentää huoltokustannuksia.

Jäähdytysjärjestelmät vaikuttavat suuresti polttoaineen kulutukseen sekä siihen, toimiiko polttomoottori tehokkaasti.

Eliminoi toimintahäiriöt jäähdytysjärjestelmästä ja pidä kustannukset alhaisina!

Jäähdytysjärjestelmien toimintahäiriöt aiheuttavat lähes 40 % ajoneuvojen rikkoutumisista. Lähes puolet toimintahäiriöistä jäisi tapahtumatta, jos jäähdytysjärjestelmä toimisi tehokkaasti.

Jäähdytysnesteen tai moottorin liian alhainen tai liian korkea lämpötila ovat syitä tällaisiin toimintahäiriöihin. Useimmissa tapauksissa jäähdytysjärjestelmän toimintahäiriöiden syy löytyy väärin valituista, huonoista tai vanhentuneista jäähdytysnesteistä.

Palveluidemme avulla mm. tällaiset toimintahäiriöt voidaan havaita ajoissa. Valitse siis:

  • piilevien vikojen ja prosessien havaitseminen
  • vähemmän tai ei lainkaan ajoneuvon seisonta-aikoja
  • alhaisemmat ylläpitokustannukset
  • paremmin suunniteltu ja tarkempi huolto
  • optimoidut öljyn ja jäähdytysaineen vaihtovälit
  • ajoneuvon ja koneistojen suurempi luotettavuus

 

CoolCheck-diagnostiikan käyttö

Kuinka jäähdytysnesteen diagnostiikka toimii?

Saat arvokasta tietoa jäähdytysnesteen tilasta ja käytössä olevasta järjestelmästä fysikaalisten ja kemiallisten jäähdytysnestetestien avulla.

Näiden tietojen perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä koneistojen asianmukaisesta tai epäsäännöllisestä toiminnasta sekä oikeasta tai virheellisestä jäähdytysnesteen valinnasta. Jäähdytysnesteen fysikaaliset ja kemialliset parametrit muuttuvat luonnollisen kulumisen vuoksi, ja ne voivat edelleen muuttua tai jäähdytysneste voi kulua nopeammin, jos järjestelmä toimii tehottomasti tai jäädytysnesteeseen pääsee epäpuhtauksia.

Tämän analyysin tulosten avulla parannamme huoltotehokkuutta. Tuoreiden jäähdytysnesteparametrien parempi tuntemus edesauttaa huomattavasti testitulosten arviointia. Ilman näitä tietoja voimme tehdä vain arvioita.

A Testauksen 4 vaihetta

Näytteenotto

Ota näyte koneistostasi!

Näytteenottoprosessin yhteydessä annamme sinulle näytteenottosäiliöitä, manuaalisen näytteenottopumpun sekä ohjekirjasen, jossa on tarkka kuvaus näytteenottoprosessista.

Näytteiden lähettäminen

Kirjaa näytteeseen sen tiedot ja lähetä näyte meille!

Lähetä näytesäiliö ja tietolomake meille postitse. Postimaksu on maksettu.

Analyysi

Näytteiden fysikaaliset ja kemialliset testit suoritetaan MOL LubCheck -laboratoriossa, joka on varustettu nopeilla erikoistutkimusvälineillä.

Testatut parametrit vaihtelevat jäähdytysnestetyypistä riippuen. Saat lisätietoja napsauttamalla tästä!

Asiantuntijan mielipide

Tribologiaan erikoistuneet insinöörit analysoivat testituloksia.

Testitulokset analysoidaan ja niistä tehdään yhteenveto 72 tunnin kuluessa. Asiantuntijalausunto lähetetään sähköpostitse, ja se sisältää tarvittaessa myös huoltoa koskevat suositukset.

Moottorin ja jäähdytysnesteen tilan muutoksia voidaan helposti seurata, koska raportit sisältävät myös kolmen edeltävän testin tulokset nykyisten tietojen lisäksi. Näytteitä tutkitaan riittävä määrä, jotta saadaan yleiskuva moottorin tilasta ja siitä, onko huoltokäytäntöjen muutokselle tai uudenlaisille varaosille tarvetta.

Testit

Yleiset tarkastukset ja käyttöiän odote

Jäähdytysnesteen ulkonäkö kertoo jäähdytysnesteen mahdollisesta saastumisesta. Se paljastaa myös aiemmin tapahtuneet epätoivotut kemialliset prosessit.

Haju antaa ensisijaisesti hyödyllistä tietoa epäpuhtauksista, joita on joutunut jäähdytysnesteeseen. Se kertoo myös mahdollisesta järjestelmän ylikuumenemisesta.

Hapon neutralisaatiokapasiteetti tai jäännösemäksisyys kertovat, kuinka paljon voiteluaineella on käyttöikää jäljellä.

Taittokerroin liittyy läheisesti glykolipitoisuuteen, joka on jäähdytysnesteiden kriittinen parametri.

Kiteytyspisteet ja kiehumispisteetantavat suoraa tietoa jäähdytysnesteen lämpötilarajoista.

Sähkönjohtavuus auttaa asiantuntijoita arvioimaan jäähdytysnesteen ja jäähdytysjärjestelmän todellista tilaa, joka muutoin saattaisi jäädä huomiotta.

korroosio- ja kavitaatiotestit

Nitriitti- ja nitraattipitoisuuden aleneminen osoittaa, että merkittävien korroosiota aiheuttavien aineosien pitoisuus jäädytysnesteessä on laskenut.

Liian matala kemiallisten aineiden pitoisuus kertoo jäähdytysjärjestelmän mahdollisista kemiallisista ja mekaanisista vaurioista.

mahdollisten poikkeavuuksien havaitseminen huollossa

Liian korkea kemiallisten aineiden pitoisuus kertoo suolojen kertymisestä, mikä puolestaan on merkki liian kovasta ja huonolaatuisesta vedestä.

Korkea kloridi-, sulfaatti- ja fosforipitoisuus kertoo jäähdytysjärjestelmän puutteellisesta puhdistuksesta, mikä saattaa aiheuttaa vaurioita.

Korroosio- ja kulumatestit jäähdytysjärjestelmissä ja pääjäähdytysyksiköissä, kuten moottoreissa ja niiden alayksiköissä - EGR-jäähdyttimet, ilmastoidut jäähdyttimet, turbo-laturit sekä käyttö-/voimansiirtohihnat

Jos jäähdytysneste osoittaa, että jäähdytettävässä koneistossa ja jäähdytysjärjestelmässä on tavallista enemmän metallirakenteista irronneita kemiallisia elementtejä, kertoo se poikkeavasta korroosiosta.

CoolCheck-laboratorio

Vuodesta 1997 lähtien MOL LubCheck-laboratorio on ollut osa neljällä eri mantereella laboratorioita käsittävää WearCheck Internationalia. Jäsenet jakavat säännöllisesti kokemuksiaan ja tietämystään, jotta asiantuntijoiden jatkuva kehitys ja ajantasainen osaaminen voidaan varmistaa.

 

Hyödyllisiä linkkejä

Fragen Sie unsere Experten!
Ferenc Weibert

Schmierstoff-Experte
Spezialgebiet: Motoröle, Gasmotoröle, Autochemikalien

fweibert@mol.hu
Oletko kiinnostunut?

Fragen Sie unsere Experten!

×