Ehdot

Arvoisa vierailija!

Lue huolellisesti seuraavat tiedot

Yleiset oikeudelliset ehdot ja tiedot

Käymällä osoitteessa www.mol.hu millä tahansa sivuston sivulla hyväksyt tässä luetellut ehdot. Jos et ole samaa mieltä alla olevista ehdoista, älä avaa verkkosivuja.

Tiedot

MOL ja jokainen MOL-konsernin jäsen (jäljempänä yhdessä MOL-konserni) tekevät kaikkensa varmistaakseen MOL-konsernin Internet-sivuilla annettujen tietojen oikeellisuuden lataamispäivänä. Edellä esitetystä huolimatta MOL-konserni ei anna nimenomaista tai epäsuoraa takuuta tällä verkkosivustolla annetuista tiedoista ja pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tai korjauksia tai poistaa niitä kokonaan tai osittain siitä erikseen ilmoittamatta. MOL-konserni ei ota vastuuta verkkosivuston virheellisyyksistä tai puutteista.

Tarjouksiin tai tarjouskilpailuihin sovellettaviin sääntöihin sovelletaan niistä annettuja erityissääntöjä.

www.mol.hu -sivustolla annettujen tietojen mukaan käyttäjän tekemä päätös on hänen omalla vastuullaan.

MOL-konserni ei ota vastuuta mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat verkkosivuston tai verkkosivustolla annettujen tietojen saatavuudesta tai sen puutteesta.

MOL-konserni ei ole vastuussa mistään vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat väärinkäytöksistä, toimintahäiriöistä tai tietojen luvattomasta muuttamisesta tai joiden syynä on viiveet tiedonsiirrossa, tietokonevirus, linjan tai järjestelmän vika tai vastaava syy.

Kaikkia MOL-konsernin verkkosivuilla olevia tietoja ei tule tulkita kehotuksena MOL:n osakkeisiin tai ADR-osakkeisiin (American Depositary Receipts) tai muihin tällaisiin osakkeisiin tai ADR:aan liittyviin liiketoimiin, eikä niitä voida olettaa tai tulkita sellaisiksi.

MOL-konsernin verkkosivuston käyttäjä, joka antaa tietoa MOL-konsernille käyttämällä verkkosivuston tietoja, hyväksyy, että MOL-konsernilla on rajoittamattomat oikeudet tällaisiin tietoihin, ja että MOL-konsernilla on oikeus harkintansa mukaan käyttää tällaisia tietoja millä tahansa tavalla. Tällaista käyttäjän antamaa tietoa pidetään vapaana julkisena tietona.

Tekijänoikeus

MOL-konsernin verkkosivustot ja niiden sisältö (kuvat, ääni ja tekstit) sekä niiden sijoittelu ovat tekijänoikeuden tai tavaramerkin suojaamia. Tällaista sisältöä, joka ylittää henkilökohtaisen käyttötarkoituksen, ei saa käyttää ilman MOL-konsernin nimenomaista kirjallista suostumusta.

Sinua varoitetaan siitä, että MOL-konsernin edellä mainituista ehdoista poikkeavasta tai sitä rikkovasta käytöstä seuraa tekijänoikeutta koskevia, siviili- ja rikosoikeudellisia seuraamuksia. MOL-konserni ryhtyy toimiin aina, kun oikeuksien rikkominen tulee sen tietoon.

×