MOL Farm Grease 2MG

Litiumpohjainen voitelurasva

Korkean suorituskyvyn voiteluöljy sisältää molybdeenidisulfidia ja grafiittia, kehitetty erityisesti maatalouskoneille, joihin kohdistuu suuri kiinnileikkaamisen riski. Suositellaan laakereiden, liitosten ja pulttien voitelemiseksi ensisijaisesti erillisissä voitelujärjestelmissä.


Käyttö

 • Laitteet, joilla on suuri kiinnileikkautumisriski
 • Alhaisella nopeudella toimivat laakerit, jotka altistuvat dynaamisille kuormille
 • Korin ja telien liukuvat osat
 • Ruuvikierteet, pienet hammasrattaat, jouset
 • Yksittäisvoitelujärjestelmät
Tuotteen ominaisuudetHyödyt
Sisältää erittäin suorituskykyisiä kiinteitä lisäaineita
 • Kiinteät lisäaineet parantavat kuormituksensietokykyä voitelupisteissä, joten kiinnileikkautumisen riski pienenee
 • Vähentää kitkalämpöä myös sekoittuneissa voiteluolosuhteissa, joten voitelurasvan käyttöikä pitenee
 • Suojaa tehokkaasti kulumiselta myös iskukuormitusten alaisena ja alhaisilla nopeuksilla
Erinomainen suojaus kulumiselta
 • Vähäisempi koskettavien pintojen kuluminen myös muuttuvissa käyttöolosuhteissa
 • Auttaa pidentämään laitteiston käyttöikää
Erinomaiset kuormituksenkesto-ominaisuudet
 • Muodostaa yhtenäisen voiteluainekalvon, joka ei rikkoudu edes raskaassa kuormituksessa ja alhaisilla nopeuksilla
 • Auttaa pidentämään laitteiston käyttöikää
Hyvä mekaaninen stabiilius ja säilytysstabiilius
 • Rakenne pysyy vakaana kuormitettunakin, joten voitelurasva ei pehmene eikä valu pois voitelupisteestä
 • Myös pitkäaikainen säilytys on mahdollista, koska öljy ei erotu eikä voitelurasva kovetu
Erinomainen staattisen veden sietokyky
 • Ei pehmene eikä valu pois voitelupisteestä märissä tai kosteissa ympäristöissä
 • Luotettavaa voitelua ulkokäytössä oleville laitteille
Erinomainen korroosiosuojaus
 • Pitkäaikainen suojaus pintavaurioita vastaan, myös kosteuden läsnä ollessa
 • Auttaa tehokkaasti vähentämään ylläpitokuluja
Erinomainen yhteensopivuus keltametallien kanssa
 • Estää ei-rautametalliosien ennenaikaisen rappeutumisen
Käytätkö oikeaa voiteluainetta?

Tietolehdet

Suoritustasot, hyväksynnät

DIN 51502: KPF2N-25
ISO 6743-9: L-XBDEB 2

Tyyppiominaisuudet

Olomuotomusta, homogeeninen
Perusöljyn viskositeetti 40 °C:ssa [mm2/s]200
Tippumispiste [°C]200
Tunkeuma 60 iskun jälkeen 25 °C:ssa [0,1 mm]280
Nelikuulakoe, hitsautumiskuormitus [N]3000
Nelikuulakoe 60 min/400 N kulumajäljen halkaisija [mm]0,5
Timken OK -kuorma [kg]20
Hapettumisstabiliteetti 100 h / 100 °C, paineen alenema [kPa]25
Korroosio olosuhteiden ollessa 100 °C/24 h (teräs)hyväksytty
Kuparikorroosio (100 °C, 24 h) [laatu]1
EMCOR-koe, tislattu vesi [laatu]0
Dynaamisen veden sietokyky 79 °C:ssa [massa %:a]3
Staattisen veden sietokyky 90 °C:ssa [laatu]1-90
Öljyn erottuminen [massa %:a]3
Grafiittipitoisuus [massa %:a]1
Molybdeenidisulfidipitoisuus [massa %:a]1

Katselit viimeksi

×